پیر, مارچ 8, 2021

غذااورغذائیت

بادام

مختلف نام:اردو بادام- پنجابی وگجراتی بدام -سندھی بدامی- بنگالی و ہندی بادام- فارسی بادام- تیلگو بیدم- تامل انڈر دم -سنسکرت...

Read more
Page 1 of 3 123

زمرے